Partipresentation

V
Vänsterpartiet i Region Skåne

Vänsterpartiet vill bygga ett samhälle för alla - inte bara för de rika. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till privata vinster. Håller du med? Då är Vänsterpartiet partiet för dig!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Du ska alltid kunna lita på att vården finns där. Därför behövs satsningar på att öppna stängda vårdplatser och öka resurserna till vårdcentralerna.

 • Trafik och infrastruktur

  Idag är kollektivtrafiken för dyr och för dåligt utbyggd. Därför vill vi sänka biljettpriserna och bygga ut trafiken. Alla ska ha råd att ta bussen!

 • Ekonomi och skatter

  I Sverige blir de rika rikare och vi andra halkar efter. Vi vill omfördela rikedomarna och istället satsa på en riktigt bra välfärd åt alla!

 • Jobb och sysselsättning

  Inför sex timmars arbetsdag! Vi behöver dela på jobben och få mer makt över vår tid. Det är dags att korta normalarbetstiden med bibehållen lön.

 • Miljö och klimat

  Vi vill bygga ut kollektivtrafiken och satsa på pendlarparkeringar. Nej till fler filer på motorvägarna - ja till kollektivtrafik för alla!

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi söker stöd för vår politik och väljarna avgör den 9 september. Vi vill ha en majoritet för så mycket vänsterpolitik som möjligt.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna som vi anser är ett rasistiskt parti.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.


Så här gjorde vi valkompassen (Frågor och svar)
Ladda ner SVT Nyheters app

En nyhetsapp – fler
perspektiv