Partipresentation

SD
Sverigedemokraterna i Region Skåne

Vi sätter din trygghet i främsta rummet. Du skall kunna lita på att du får vård i tid utan onödiga köer, och att vården är den absolut bästa som kan erbjudas. Du skall känna dig trygg på gator och torg, oavsett tid på dygnet. Men trygghet innebär också att man vet att man kan få omsorg på ålderns höst, att det finns plats på ett äldreboende om behovet uppstår. Så är inte alltid fallet idag. En röst på Sverigedemokraterna är en röst för din och hela svenska folkets trygghet, på riktigt!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Vi vill se fler vårdplatser och fler vårdanställda genom att vi kraftigt minskar antalet administratörer och chefer.

 • Sjukvård och hälsa

  Vi vill korta väntetiderna på akuten och ge bättre service till patienten, i dag kan väntan vara på uppemot 8 – 10 timmar vilket är helt oacceptabelt!

 • Sjukvård och hälsa

  Personalen skall ha en rimlig arbetsbelastning och en lön som speglar deras utbildning. Ökad bemanning samt höjd lön för den mest utsatta personalen.

 • Sjukvård och hälsa

  Antalet politiker och politiska sekreterare har stadigt ökat samtidigt som det sparas in på vården. SD vill skära i den politiska organisationen!

 • Sjukvård och hälsa

  Kraftiga satsningar på cancervården och förlossningen, samt satsningar på att utbilda betydligt fler operationssjuksköterskor.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Givetvis önskar vi egen majoritet, men det kommer tidigast 2022. Det samarbete som ger mest SD-politik kommer vi att arbeta för, så vi är öppna för samtal med såväl Socialdemokraterna som Moderaterna.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har inga problem att samarbeta med övriga partier, tvärtom. De förfaller tyvärr ha större problem att samarbeta med oss. Dock står vi väldigt långt ifrån V, MP, C och L

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi menar att vinster i välfärden främst skall återinvesteras i välfärden samt tas ut i Sverige, och således beskattas i Sverige.


Så här gjorde vi valkompassen (Frågor och svar)
Ladda ner SVT Nyheters app

En nyhetsapp – fler
perspektiv