Partipresentation

M
Moderaterna i Skövde kommun

Moderaterna tar ansvar för att Skövde fortsätter att utvecklas till en attraktiv och växande kommun med ett varierat arbetsutbud, tillgängliga bostäder, en trygg miljö och en pålitlig samhällsservice, såväl i tätorten som i yttertätorterna. Vår gemensamma välfärd i Skövde ska säkras med ekonomisk tillväxt istället för skattehöjningar. Med långsiktiga och trygga investeringar i kunskaps- och besöksstaden Skövde vill vi generera nya jobb och nya intäkter till både invånare och kommun.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  De landsbygdsnära yttertätorterna ska utvecklas. Genom att bygga fler bostäder vill vi ge möjlighet för flera att bo kvar och andra att flytta in.

 • Lag och ordning

  Med bland annat fler bevakningskameror och möjlighet för ordningsvakter att patrullera i centrum ska Skövde även fortsättningsvis vara en trygg stad.

 • Skola och utbildning

  De bästa lärarna ska i högre grad vara där de är till mest nytta för studieresultaten. Skövdes lärare ska undervisa, inte administrera.

 • Näringsliv och företagande

  Studentbostäder, kreativa miljöer, högteknologi, forskning och näringsliv ska sammanförs i en ny modern stadsdel; Skövde Science City på Mariesjö.

 • Jobb och sysselsättning

  Vi fullföljer investeringen i Nya Billingen för att stärka Skövde som besöksmål och därmed generera nya jobb i den växande besöksnäringen.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill att Skövde ska fortsätta att styras av en moderatledd allians.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vår räknar med att Alliansen får fortsätta att styra Skövde. Om väljarna inte ger oss det förtroendet, får vi efter valet ta ställning till hur vi ska agera för att få inflytande med vår politik.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Moderaterna i Skövde har under lång tid drivit på moderpartiet i försvarsfrågan. Vi är nöjda med att Moderaterna nu driver att anslagen ska ökas, men vi vill att tempot höjs för resursförstärkningen.


Så här gjorde vi valkompassen (Frågor och svar)
Ladda ner SVT Nyheters app

En nyhetsapp – fler
perspektiv