Partipresentation

M
Moderaterna i Region Skåne

Man röstar på Moderaterna för en ekonomi i balans och fler i arbete, bättre ordning i migrationspolitiken och effektivare integration, en rejäl satsning på lag och ordning, slutligen en skola i världsklass och en sjukvård utan köer.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Ökade resurser till primärvården och en särskild satsning för att minska köerna i vården (regional kömiljard).

 • Trafik och infrastruktur

  För bättre tillväxt behöver vi mer dubbelspår på järnvägen och sex filer på motorvägen mellan Vellinge-Helsingborg och Malmö-Lund.

 • Ekonomi och skatter

  Trots ständigt ökande skatteintäkter visar den skånska ekonomin röda siffror. Vi tar ansvar för en ekonomi i balans genom god kostnadskontroll.

 • Näringsliv och företagande

  Vi vill att Skåne ska bli en region där gårdsförsäljning av öl och vin tillåts.

 • Invandring och integration

  Moderaterna vill införa integrationsplikt för nyanlända samt nationellt tiggeriförbud.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Moderat majoritet är alltid målet. Det näst bästa alternativet är en Allians i majoritet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Jag tycker inte att man ska utesluta något parti före valet. Det finns partier som är mer naturliga att samarbeta med än andra, eftersom vi i allt väsentligt delar värderingar. Valresultatet avgör.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej, inte någon fråga av betydelse.


Så här gjorde vi valkompassen (Frågor och svar)
Ladda ner SVT Nyheters app

En nyhetsapp – fler
perspektiv