Partipresentation

MP
Miljöpartiet i Region Skåne

Miljöpartiet vill arbeta för ett Skåne som bygger på solidaritet för människor, djur och natur. Vi vill öka andelen hållbara resor. Kollektivtrafiken måste bli mer attraktiv, punktlig och bekväm. Vi vill att alla skåningar ska ha tillgång till god vård och vi vill ta krafttag mot psykisk ohälsa. Vi vill bort från slit-och-släng-samhället och säkra att vi inte lever över jordens resurser. En röst på Miljöpartiet är en röst på jämställdhet, medmänsklighet och framtidstro.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Att Skåne ska vara fossilbränslefritt och klimatneutralt 2030

 • Miljö och klimat

  Vidta flera åtgärder för renare dagvatten, vattendrag, sjöar och hav samt säkra tillgången till rent vatten i Skåne

 • Trafik och infrastruktur

  Korta restiderna och öka punktligheten i kollektivtrafiken genom ett stabilt system av tåg och bussar som har prioriterad framkomlighet i trafiken

 • Sjukvård och hälsa

  Skapa en hälsofrämjande primärvård utan köer genom utveckling av digitala tjänster, medicinsk bedömning inom 24 timmar och ökade ekonomiska tillskott

 • Sjukvård och hälsa

  Öka tillgängligheten i barn- och ungdomspsykiatrin genom garanti för återbesök inom 20 dagar, nya digitala tjänster och flexibla öppettider

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi önskar ett majoritetsstyre där grön politik får mesta gehör. En röst på MP är en röst för klimatet och framtiden. Hur ett styre kan se ut bestäms på valdagen.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samarbeta med alla partier som idag är representerade i regionfullmäktige bortsett från Sverigedemokraterna. Miljöpartiet tror på alla människors lika värde och rätt, det gör inte SD.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej


Så här gjorde vi valkompassen (Frågor och svar)
Ladda ner SVT Nyheters app

En nyhetsapp – fler
perspektiv