Partipresentation

KD
Kristdemokraterna i Region Skåne

Det offentliga misslyckas med kärnuppgifterna: Välfärd, vård och lag och ordning. Det krävs ett regeringsskifte i Sverige och Region Skåne. Vi har den bästa sjukvårdspolitiken och försöker inte förneka de växande samhällsproblemen. KD tycker inte att samhället ska missgynna den som sköter sig eller är framgångsrik. Men vi ser också att människor behöver sammanhang för att må bra. Vår politik är grundad i starka värderingar. Familjen är samhällets viktigaste beståndsdel. Det är vår utgångspunkt.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Ge alla patienter rätt till fast läkarkontakt. Ökar tryggheten, inte minst för de äldre och sjukaste. Vårdcentralerna behöver rustas med mer resurser

 • Sjukvård och hälsa

  Satsa på en skånsk kömiljard. 1 miljard riktas till att kapa köer till sjukhusvård, primärvård och psykiatri. Psykisk ohälsa ska bekämpas i tid

 • Sjukvård och hälsa

  Lös vårdplatsbristen - fler vårdplatser, bättre hemsjukvård för äldre och attraktiva villkor för personalen, t ex trohetsbonus till vårdens trotjänare

 • Sjukvård och hälsa

  Värna de skånska patienternas valfrihet i vården - inför fem nya vårdval och se till att det finns en mångfald av aktörer att välja mellan

 • Sjukvård och hälsa

  Låt staten ta över styrningen av sjukhusvården från landstingen och regionerna. Dagens system skapar orättvisa skillnader och ineffektiv styrning.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill ha ett alliansstyre. Vi siktar på majoritet. Om det inte går är vår utgångpunkt i första hand att alliansen styr som största minoritet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

V, SD, S.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Inte direkt. Vi håller exempelvis med om att ansvaret för sjukhusvården ska föras över från Region Skåne, och övriga landsting och regioner, till staten - för en jämlikare och bättre vård.


Så här gjorde vi valkompassen (Frågor och svar)
Ladda ner SVT Nyheters app

En nyhetsapp – fler
perspektiv