Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Växjö kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bygg fler bostäder i Växjö för de som inte vill ha bil
50%
MP
L
V
C
M
S
KD
SD
Bra förslag
53 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Växjö kommun ska anställa egna ordningsvakter som komplement till polisen
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
L
KD
SD
S
V
C
M
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
V
C
S
KD
SD
M
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
MP
L
V
C
M
S
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
V
C
S
L
KD
M
SD
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
M
MP
L
V
C
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
KD
C
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
53 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
MP
L
V
C
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
L
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
C
SD
M
MP
KD
V
S
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
S
L
KD
SD
M
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
M
S
MP
L
V
SD
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
SD
L
KD
C
M
S
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
C
M
MP
V
S
SD
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
L
V
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
50 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
SD
MP
L
KD
C
M
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
51 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
V
KD
L

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

SD
L

Skola och utbildning

S
M
SD
C
V
KD
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
C
V
KD

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Växjö kommun tycker du är viktigast?

Inför äldreboendegaranti för alla från 85 år

S
SD
KD

Skolor och socialtjänst ska jobba aktivt för få bort ungdomsgängen

M
L

Inför fria bussresor för pensionärer under lågtrafik

V

Stärk elevhälsan i skolan

S
M
SD
C
KD
L
MP

Anställ fler lärare

S
V
KD
L
MP

Ta fram ett långsiktigt program för integration i Araby

M
SD
C
V
MP

Skapa fler byggbara tomter för villor

C