Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Vara kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    HVKB
    Hela Vara kommuns bästa
    4

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CLMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Vara kommun ska fokusera på sin kärnverksamhet istället för på stora kultursatsningar
50%
L
SD
S
M
V
C
HVKB
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Vara kommun ska anställa ordningsvakter som komplement till polisen
50%
L
SD
V
C
S
M
HVKB
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
C
SD
M
V
S
HVKB
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
C
S
L
SD
M
HVKB
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
SD
M
V
L
C
S
HVKB
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
C
SD
L
S
M
HVKB
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
V
L
C
S
HVKB
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
C
SD
S
M
V
HVKB
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
SD
M
V
C
S
HVKB
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
L
SD
S
M
C
HVKB
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
SD
M
V
C
S
HVKB
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
L
C
S
SD
M
HVKB
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
C
S
M
V
SD
HVKB
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
SD
L
C
S
M
HVKB
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
C
SD
S
M
V
HVKB
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
L
C
SD
S
M
HVKB
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
SD
L
C
S
M
HVKB
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
SD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

L
V

Näringsliv och lokalt företagande

S

Skola och utbildning

M
S
SD
C
L

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

C
V

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

M
S
SD
C
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilken av följande förslag i Vara kommun är viktigast?

Högre löner för lärare i Vara kommun

SD
L

Alla 85+ ska ha rätt till ett äldreboende

M
S
C
L
V

Engagera fler nattvandrare i Vara kommun

SD

Öka anslaget för underhåll av vägar

S

Anställ mer personal i våra skolor

S
SD
V

Extra satsning för att få behöriga lärare till kommunala skolor

M
C
L
V

Öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter

Inget parti har valt den här frågan