V
Vänsterpartiet i Haninge kommun

Vänsterpartiet vill ha ett rättvist och jämställt Haninge. De ekonomiska klyftorna har ökat i landet trots att vi aldrig varit så rika som nu, därför verkar vi för att minska klyftorna och återuppbygga välfärden. När människor tappar tilliten till samhället uppstår oro. Medborgarna måste kunna lita på att vi finns där vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom. Rätt till bostad med rimliga hyror, skolor som fungerar och ett starkare miljöarbete är också frågor som är prioriterade i vår valplattform.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Haninge Bostäder ska bygga minst 500 bostäder/år, minst hälften av dessa ska vara billiga, klimatsmarta hyresrätter. Stoppa ombildning av hyresrätter.

 • Skola och utbildning

  Kommunala grundskolor från F-9 i varje kommundel. Personaltätheten ska öka till minst riks- och länssnitt. Fler specialpedagoger. Fler elevvårdsteam.

 • Miljö och klimat

  Låga och enhetliga taxor i kollektivtrafiken, bygg klimatsmart, fri parkering för biogasbilar/elbilar, klimatneutralt Haninge 2040. Solcellspark.

 • Jobb och sysselsättning

  Fast anställning ska vara norm inom kommunen, visstidsanställningar ska inte staplas på varandra. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

 • Sjukvård och hälsa

  Stoppa de privata vinsterna i välfärden. Vi är för valfrihet och en jämlik vård men emot att företag dränerar vården på medel som är avsedda för sjuka

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vänsterpartiet i samarbete med systemkritiska miljöpartister och socialister i andra partier.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Moderaterna och Sverigedemokraterna är helt uteslutna. Kristdemokraterna är inte aktuella att samarbeta med så länge de fortsätter med det vi anser är högerpopulistiska och islamofobiska utspel.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Nej till ny bilbro och bostadsexploatering av Rudans friluftsområde
Svar:
Mycket bra förslag
Stoppa bygget av modulbostäder för nyanlända flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag kring skola och omsorg för Haninge är viktigast?
 • Anställ fältassistenter som är ute med ungdomar kvällar, nätter och helger
 • Anställ mer personal till förskolor för att minska barngrupperna
 • Mer pengar för att öka timmarna som hemtjänsten är hos de äldre
Vilka av följande förslag för Haninge är viktigast?
 • Haninge Bostäder ska bygga hundratals nya hyreslägenheter årligen
 • Alla kommunala transporter ska vara fossilfria till år 2030
 • Alla biogas- och elbilar ska få gratis parkering i kommunen