S
Socialdemokraterna i Haninge kommun

Vår vision för Haninge är ett Haninge som håller samman, där vi löser gemensamma problem tillsammans för att ge alla Haningebor möjlighet att växa och utvecklas oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller var i kommunen du bor. Vi står för ordning och reda i ekonomin. Trygghet växer inifrån därför fortsätter vi att investera i framtiden och satsar på barn och unga, ökat bostadsbyggande, fler i jobb genom fler och växande företag och stärkt välfärd. Vi ser att Haninge utvecklas bäst tillsammans.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Vi vill ha mindre barngrupper för de yngsta barnen så att de får tidigt stöd och en bra start i livet. Då blir förskolan rolig, trygg och lärorik.

 • Skola och utbildning

  Vi investerar i fler lärare, frigör mer tid för dem att undervisa, skapa ordning och reda i klassrummet, så att fler har möjlighet att lära sig mer.

 • Miljö och klimat

  Haninge ska vara ett föredöme i energieffektivisering och minskning av växthusgaser. Resor och transporter ska vara fossilfria 2030.

 • Jobb och sysselsättning

  Bostadsbyggande, investeringar i infrastruktur och planering av företagsmark ger fler och växande företag i Haninge möjlighet att skapa fler jobb.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Bostäder för äldre i alla kommundelar. Seniorbostäder, trygghetsboende samt vård och omsorgsboenden med utbildade, kunniga medarbetare och god mat.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi Socialdemokrater vill gärna fortsätta att tillsammans med andra demokratiska och humanistiska partier ta ansvar för Haninges fortsatta utveckling.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Partier som inte delar en demokratisk grundsyn och som vill göra skillnad på mäniskor beroende på olika yttre omständigheter samt partier som inte är beredda att ta gemensamt ansvar för helheten.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Hanteringen av unga personer i väntan på uppehållstillstånd som från en dag till en annan kan bli utan bostad och vänner. Vi borde hitta en bättre ordning för att möjliggöra att fullfölja utbildningen

Nej till ny bilbro och bostadsexploatering av Rudans friluftsområde
Svar:
Mycket bra förslag
Stoppa bygget av modulbostäder för nyanlända flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilka av följande förslag kring skola och omsorg för Haninge är viktigast?
 • Anställ fältassistenter som är ute med ungdomar kvällar, nätter och helger
 • Rusta upp kommunens skolgårdar
 • Anställ mer personal till förskolor för att minska barngrupperna
Vilka av följande förslag för Haninge är viktigast?
 • Haninge Bostäder ska bygga hundratals nya hyreslägenheter årligen
 • Alla kommunala transporter ska vara fossilfria till år 2030