RS
Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommun

Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet vars valda representanter organiserar verklig kamp, lever på en vanlig arbetarlön och aldrig har röstat för en nedskärning. Vi står emot pressen att göra som de stora partierna vill. Våra allierade är kommunanställda, hyresgäster, skolelever och brukare – tillsammans har vi vunnit att skolmaten på gymnasiet är gratis, att vildmarken på Ornö inte skövlas, att anställda inom privat hemtjänst har kollektivavtalsvillkor och snart även i färdtjänsten

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Övrigt

  Öka tryggheten vid bussar, pendelstationer och lokala centrum kvällstid med trygghetsvärdar och fältassistenter. Kraftig satsning på bättre belysning

 • Bygga och bo

  Bygg billiga kommunala hyresrätter. Stoppa ombildningarna till bostadsrätter. Ut med slumvärdarna.

 • Miljö och klimat

  Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap. Inga skattepengar till byggen av rikemansreservat i vår gemensamma natur. Rör inte strandskyddet.

 • Ekonomi och skatter

  Stoppa nedskärningarna i välfärden. Sänk istället politikerlönerna, ta bort Haninges vinstmål och ta bort riskkapitalisternas vinster på välfärden

 • Jobb och sysselsättning

  Krav på kollektivatal i alla upphandlingar. Ersätt bemanningsföretag och inhyrningar i med fasta vikarier. Minst 25 000 kr/mån för kommunanställda

Nej till ny bilbro och bostadsexploatering av Rudans friluftsområde
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Stoppa bygget av modulbostäder för nyanlända flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Miljö och hållbar utveckling
Vilka av följande förslag kring skola och omsorg för Haninge är viktigast?
 • Mer pengar för att öka timmarna som hemtjänsten är hos de äldre
 • Anställ mer personal till förskolor för att minska barngrupperna
 • Anställ fältassistenter som är ute med ungdomar kvällar, nätter och helger
Vilka av följande förslag för Haninge är viktigast?
 • Haninge Bostäder ska bygga hundratals nya hyreslägenheter årligen
 • Alla kommunala transporter ska vara fossilfria till år 2030
 • Alla biogas- och elbilar ska få gratis parkering i kommunen