M
Moderaterna i Haninge kommun

Som medborgare i Haninge ska du kunna förvänta dig att skattepengar som kommunen får in tack vare ditt hårda arbete används på bästa och effektivaste sätt. Du ska kunna lita på att barnen lär sig och har det bra i skolan, att äldreomsorgen tar hand om våra äldre, att bilen står kvar där du parkerade den och att det är ordning och reda i ekonomin. Vi kommer att bry oss om att skapa ordning och reda. Vi kommer se till att saker och ting fungerar. Vårt löfte är enkelt vi sätter tryggheten först!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Vi vill bygga fler förskolor så att vi tryggar tillgången på förskoleplatser och genom att anställa fler pedagoger ska barngruppernas storlek minskas.

 • Skola och utbildning

  Vi kommer satsa på skolans ledarskap, anställa fler behöriga lärare och på trygghet och arbetsro så att elevernas kunskapsresultat förbättras.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Äldre ska känna sig trygga, därför vill vi ha flera olika former av boenden bla. mellanboenden, gemensamma måltider och förenklad biståndsbedömning.

 • Lag och ordning

  Vårt trygghetslöfte: snyggt och tryggt på gator och torg, ordningsvakter på otrygga platser, nolltolerans mot illegala bosättningar och tiggeriförbud.

 • Ekonomi och skatter

  Det ska vara ordning på kommunens finanser därför föreslår vi att vi begränsar satsningar på välfärdens kärna dvs. förskola, skola och äldreomsorg.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Moderaterna vill styra Haninge tillsammans med Alliansen

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill styra kommunen tillsammans med Alliansen

Nej till ny bilbro och bostadsexploatering av Rudans friluftsområde
Svar:
Mycket bra förslag
Stoppa bygget av modulbostäder för nyanlända flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag kring skola och omsorg för Haninge är viktigast?
 • Anställ fältassistenter som är ute med ungdomar kvällar, nätter och helger
 • Anställ assistenter för att avlasta administration från lärarna
 • Anställ mer personal till förskolor för att minska barngrupperna
Vilka av följande förslag för Haninge är viktigast?
 • Bygg mer parkeringsplatser i kommunen
 • Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen