MP
Miljöpartiet i Haninge kommun

Vi prioriterar klimatet och miljön. Vi vill att Haninge blir en av landets första fossilfria kommuner och att våra naturområden värnas och tillgängliggörs för fler. Haninge behöver också insatser för ökad social hållbarhet och minskad segregation. Alla barn ska få lika goda möjligheter att utvecklas tack vare en jämlik skola och stimulerande fritidsaktiviteter.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Gör Haninge till en av Sveriges första fossilfria kommuner med fler cykelvägar, laddstolpar för elbilar och solpaneler på taken.

 • Bygga och bo

  Bygg klimatsmart med närhet till hållbara transporter. Vi vill värna och tillgängliggöra våra värdefulla naturområden för fler Haningebor.

 • Skola och utbildning

  Fler vuxna i skolan, bättre elevhälsa och minskad administration för lärarna så att alla elever får det stöd de behöver.

 • Demokrati och jämställdhet

  Skapa allaktivitetshus i fler kommundelar där människor med olika intressen och bakgrund kan mötas.

 • Näringsliv och företagande

  Satsa på entreprenörskap och småföretagare.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill ha ett styre som gör Haninge till en av landets första fossilfria kommuner och till en socialt hållbar kommun.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Nej till ny bilbro och bostadsexploatering av Rudans friluftsområde
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Stoppa bygget av modulbostäder för nyanlända flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag kring skola och omsorg för Haninge är viktigast?
 • Anställ assistenter för att avlasta administration från lärarna
 • Anställ mer personal till förskolor för att minska barngrupperna
 • Anställ fältassistenter som är ute med ungdomar kvällar, nätter och helger
Vilka av följande förslag för Haninge är viktigast?
 • Alla kommunala transporter ska vara fossilfria till år 2030
 • Haninge Bostäder ska bygga hundratals nya hyreslägenheter årligen
 • Alla biogas- och elbilar ska få gratis parkering i kommunen