L
Liberalerna i Haninge kommun

Liberalismen är anständighetens ensamstående väktare och den attackeras idag från socialister, konservativa och nationalister. I Haninge är Liberalerna din garanti mot extremism och idag det enda mittenpartiet i kommunen. Liberalismen är den ideologi som skyddar individen mot förtryckande kollektiv och grupper. Att öka friheten för varje människa är vårt mål. Utbildning skapar möjligheter för en människa att göra sina egna livsval och därför är skolan vår viktigaste fråga.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  1. En bra skola kostar. Vi prioriterar skolan. 2. Elever som rör på sig presterar bättre. Rusta upp skolgårdarna. 3. Studiero och trygghet.

 • Invandring och integration

  1. Stöd Haninges föreningar. Där möts människor. 2. Inga parallella samhällen i Haninge. 3. Effektiv utbildning så människor blir självförsörjande.

 • Miljö och klimat

  1. Rädda Drevviken från övergödning. 2. Stimulera till användandet av ny miljövänlig teknik. 3. Underlätta för kollektivt resande.

 • Övrigt

  Assistansen har nedmonterats av S/ MP-regeringen. När samhällskollektivet sviker ska Liberalerna vara de utsattas främsta advokat.

 • Bygga och bo

  1. Vi ska bygga fungerande samhällen, inte bara bostäder. 2. Ny idrottsplats på Norrby gärde. 3. Det ska kunna gå att bo och leva i hela Haninge.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill att Liberalerna har minst 50,1 % eller 31 av 61 mandat.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, Sverigedemokraterna, Rättvisepartiet Socialisterna och Vänsterpartiet.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Ja, prioriteringar kring infrastruktursatsningar som är eftersatta på Södertörn.

Nej till ny bilbro och bostadsexploatering av Rudans friluftsområde
Svar:
Ganska dåligt förslag
Stoppa bygget av modulbostäder för nyanlända flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Kultur och fritid
Vilka av följande förslag kring skola och omsorg för Haninge är viktigast?
 • Anställ assistenter för att avlasta administration från lärarna
 • Rusta upp kommunens skolgårdar
 • Anställ mer personal till förskolor för att minska barngrupperna
Vilka av följande förslag för Haninge är viktigast?
 • Bygg en ny idrottsplats på Norrby gärde
 • Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen
 • Alla kommunala transporter ska vara fossilfria till år 2030