KD
Kristdemokraterna i Haninge kommun

Man ska rösta på Kristdemokraterna då vi är ett parti som står upp för tydliga värderingar och en människosyn där alla människor är unika och okränkbara. Vi menar att familjen är samhällets viktigaste byggsten. Stabila och trygga familjer leder till fler barn och unga kan få bra uppväxtvillkor och därmed goda förutsättningar för att lyckas i sina liv. Våra äldre har byggt upp vårt land - och de ska ha en värdig äldreomsorg. Därför vill införa äldreboendegaranti för personer över 85 år.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Införa äldreboendegaranti för personer över 85 år.

 • Sjukvård och hälsa

  Nytt sjukhus i centrala Handen.

 • Lag och ordning

  Fler synliga poliser som kan lösa brott.

 • Näringsliv och företagande

  Att aktivt verka för fler företagsetableringar och ett bättre företagsklimat.

 • Skola och utbildning

  Öka lärartätheten och att förbättra lärarnas arbetssituation i skolan genom att anställa lärarsekreterare.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill styra Haninge tillsammans med Moderaterna och Liberalerna efter valet 2018. Både M och L har vi samarbetat väl med under mandatperioden där vi har utgjort oppositionen i Haninge.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Nej till ny bilbro och bostadsexploatering av Rudans friluftsområde
Svar:
Hoppat över frågan
Stoppa bygget av modulbostäder för nyanlända flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Hoppat över frågan
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Hoppat över frågan
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag kring skola och omsorg för Haninge är viktigast?
 • Anställ assistenter för att avlasta administration från lärarna
 • Anställ mer personal till förskolor för att minska barngrupperna
 • Mer pengar för att öka timmarna som hemtjänsten är hos de äldre