C
Centerpartiet i Haninge kommun

Centerpartiet vill att hela Haninge utvecklas och alla individers frihet respekteras och mångfalden tas tillvara. När andra bara ser problem, ser vi potential. När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet. När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjlighet till nya gröna jobb. Och när andra sprider oro, skapar vi trygghet. Istället för att vända kappan efter vinden och dras längre ut mot kanterna, så väljer vi en annan väg för hela Haninge: framåt.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Trafik och infrastruktur

  Bygg ut Tvärförbindelse Södertörn snarast. Centerpartiet vill på sikt att det även anläggs en järnvägssträcka längs tvärförbindelsen.

 • Miljö och klimat

  Centerpartiet säger nej till en ny bilbro till Rudan från centrala Handen och till bostadsexploatering av Rudans friluftsområde. #RäddaRudan

 • Lag och ordning

  Centerpartiet tror att vi alla kan bidra till ett tryggare samhälle tillsammans och vill se fler vuxna förutom polisen ute i kommunen på kvällarna.

 • Demokrati och jämställdhet

  Motverka våld i nära relation och hedersrelaterad våld då förekomsten begränsar människors och särskilt flickors och kvinnors frihet och jämställdhet.

 • Skola och utbildning

  Ge skolan arbetsro - lita på professionen. Ge barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser möjligheter till rätt skolmiljö för deras utveckling.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Detta avgörs efter valdagen. Centerpartiet går till val som Centerpartiet och söker stöd för att fortsatt ingå i en kommunledning för Haninge kommun.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centerpartiet kommer inte styra tillsammans med partier som inte delar våra grundläggande värderingar om människors lika rätt och värde. Sverigedemokraterna är ett sådant parti.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Nej till ny bilbro och bostadsexploatering av Rudans friluftsområde
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Stoppa bygget av modulbostäder för nyanlända flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Kultur och fritid
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
Vilka av följande förslag kring skola och omsorg för Haninge är viktigast?
 • Bygga fler förskolor
 • Anställ mer personal till förskolor för att minska barngrupperna
 • Rusta upp kommunens skolgårdar
Vilka av följande förslag för Haninge är viktigast?
 • Alla kommunala transporter ska vara fossilfria till år 2030
 • Bygg mer parkeringsplatser i kommunen