Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Aneby kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Samarbeta med andra kommuner kring specialistkompetens på miljöområdet
50%
V
MP
L
SD
KD
M
C
S
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Fråga 2: Låt Aneby kommun samarbeta med näringsliv och föreningar för att få nyanlända i arbete
50%
V
MP
L
SD
KD
M
C
S
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
L
SD
V
KD
M
S
C
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
L
M
C
S
SD
KD
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
MP
KD
C
S
V
L
SD
M
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
L
KD
M
C
S
SD
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
V
MP
L
KD
C
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
SD
KD
M
S
V
MP
C
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
V
MP
L
KD
C
S
M
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
SD
L
KD
M
C
S
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
SD
M
C
V
MP
KD
S
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
L
SD
M
C
S
KD
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
M
C
S
V
MP
SD
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
SD
C
S
L
KD
M
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
SD
KD
M
C
V
S
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
L
SD
KD
M
C
S
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
SD
S
V
MP
L
KD
M
C
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

C
M
KD
SD

Kultur och fritid

L

Miljö och hållbar utveckling

M
SD
MP
V

Näringsliv och lokalt företagande

S
M

Skola och utbildning

S
C
KD
L
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

MP

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
C
KD
SD
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilken av följande förslag i Anebys kommun är viktigast?

Bygg nya äldreboenden i kommunen

S
C
KD
L
MP
V

Förstärk elevhälsan med kurator eller psykolog

S
C
M
KD
MP
V

Anställ ytterligare en näringslivssekreterare

C
M
KD

Satsa på bättre halkbekämpning i Aneby kommun

SD

Kommunen ska erbjuda idrott två gånger i veckan efter skoltid

SD

Utveckla familjecentralen för att integrera nyanlända familjer

S
M
SD
MP
V