V
Vänsterpartiet i Åmåls kommun

För att Vänsterpartiet Åmål vill skapa ett jämlikt, jämställt och rättvist Åmål för alla oavsett klass, kön eller var i Åmåls kommun du bor.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Jobb och sysselsättning

  Vi vill påbörja försök med 6 timmars arbetsdag, med bibehållen lön, detta gör tex att fler får dela på jobben och leder till en minskad arbetslöshet.

 • Skola och utbildning

  Vänsterpartiet vill satsa på vuxenutbildningen och starta ett Särvux, Vi vill att alla elever får möjlighet att nå målen.

 • Demokrati och jämställdhet

  Vänsterpartiet vill förtydliga tjänstepersoners/ politiker att föra dialog med boende i kommunens ALLA tätorter. Tex genom ett landsbygssråd,

 • Bygga och bo

  Vänsterpartiet är för att fler hyreslägenheter byggs. Vi vill att det ska finnas hyreslägenheter som alla, oavsett inkomst, klarar av att bo i.

 • Sjukvård och hälsa

  Vänsterpartiet Åmål kommer att i dialog med regionen verka för att det återigen ska starta en vårdcentral i offentlig regi i Åmåls kommun.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Självfallet vill vi i Vänsterpartiet ha så stort inflytande som möjligt oavsett styre. Vi anser att den nuvarande konstellationen där vi tillsammans med S och MP är ett bra alternativ.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna vill vi inte samarbeta med. Sverigedemokraternas människosyn skiljer sig för mycket från vår egen. För övrigt kan vi för Åmåls bästa samarbeta med övriga partier.

Åmåls kommun ska återinföra en kulturnämnd
Svar:
Ganska bra förslag
Åmåls kommun ska tillsätta en landsbygdsutvecklare
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Hoppat över frågan
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Hoppat över frågan
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Hoppat över frågan
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Skola och utbildning
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilken av följande förslag i Åmåls kommun är viktigast?
 • Maten i Åmåls kommunala kök ska i högre grad vara närproducerad
 • Anställ mer personal i Åmåls skolor
 • Ge riktat stöd till föreningar som höjer livskvalitén för äldre