SD
Sverigedemokraterna i Åmåls kommun

Vi vill att medborgarna i Åmål ska ha tillgång till en bra och nära vård genom en väl fungerande vårdcentral/vårdcentraler. Vi vill ha mer personal i skolan så lärare kan vara lärare och inte behöva agera som vaktmästare, sjuksyster eller kurator. Vi vill inte att Åmål med hög arbetslöshet och en av landets högsta kommunalskatter ska ta emot fler nyanlända till kommunen än som har en möjlighet att få ett riktigt arbete, egen försörjning och därigenom bidra till vår gemensamma välfärd.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Vi vill genom att påverka regionen försöka få till en långsiktig lösning på frågan om hur vårdcentralen i Åmål ska se ut i framtiden.

 • Skola och utbildning

  Vi vill att mer resurser tillförs skolan pga. antalet elever med varierande utbildningsnivå ökat.

 • Bygga och bo

  Vi vill att kommunen bygger hyresbostäder då behovet har ökat pga. många nyanlända har kommit till Åmål. Gärna lite enklare och billigare.

 • Lag och ordning

  Sverigedemokraterna i Åmål kommer verka för ett Åmål där människor ska kunna känna sig trygga – oavsett tid på dygnet, oavsett plats.

 • Invandring och integration

  Vi vill inte ta emot fler nyanlända än vad kommunen klarar av. Riktiga jobb och egen försörjning måste vara det som gäller om man vill bosätta sej här

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Ett samarbete mellan SD,M,C,L och KD

Åmåls kommun ska återinföra en kulturnämnd
Svar:
Mycket dåligt förslag
Åmåls kommun ska tillsätta en landsbygdsutvecklare
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
Vilken av följande förslag i Åmåls kommun är viktigast?
 • Maten i Åmåls kommunala kök ska i högre grad vara närproducerad
 • Alla över 85 år ska ha rätt till äldreboende
 • Anställ mer personal i Åmåls skolor