S
Socialdemokraterna i Åmåls kommun

I åtta år har vi arbetat och utvecklat Åmåls kommun till en mer tillgängligare, tryggare och aktivare kommun. Vi kommer i nästa mandatperiod fortsätta detta arbete, bland annat genom: - Bygga fler bostäder - Bygga nytt äldreboende - Bygga ny grundskola - Bygga nya förskolelokaler - Fortsätta satsningen på gymnasiet -Utveckla vidare Vuxenutbildningen till ett Lärocenter - Skapa ett så kallat näring- och företagscenter, där företagare/företag har en "väg in" till kommunen.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Jobb och sysselsättning

  Allt börjar med utbildning. Utveckling av Vuxenutbildningen till Lärocenter. För företagare ska det vara lättare, inget krångel - tänk Rättviksmodell

 • Näringsliv och företagande

  Det är näringslivet som skapar sysselsättning. Det ska bli lättare att driva företag i Åmål. Vi kommer arbets bort onödigt krångel och byråkrati.

 • Skola och utbildning

  All kommunal skola i Åmål ska vara likvärdig. För oss gäller följande: Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen när de lämnar grundskolan.

 • Sjukvård och hälsa

  Vi kommer bygga nytt äldreboende och ett nytt LSS boende i nästa mandatperiod Vi kommer fortsätta utveckla den nära vården tillsammans med b la region

 • Bygga och bo

  Vi kommer bygga ut antalet lägenheter varje år de närmaste fyra åren. Vi ser med fördel att fler aktörer kommer in på den lokala bostadsmarknaden.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Att nuvarande majoritet får fortsatt förtroende. Samarbetet mellan S, Mp, V har fungerat mycket bra. Skulle situationen bli att det inte finns någon given majoritet, då får nya beslut till.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi har en mycket god och nära relation till alla Allianspartier.

Åmåls kommun ska återinföra en kulturnämnd
Svar:
Ganska bra förslag
Åmåls kommun ska tillsätta en landsbygdsutvecklare
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilken av följande förslag i Åmåls kommun är viktigast?
 • Stärk elevhälsan på skolorna
 • Ha välplanerad industrimark tillgänglig för etablering
 • Anställ mer personal i Åmåls skolor