M
Moderaterna i Åmåls kommun

Vi vill arbeta aktivt för att underlätta för befintliga företag och för de som väljer att etablera sig i Åmål . Ett bra företagsklimat ger förutsättningar för att fler kommer i arbete

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

  Vi vill gärna se att man arbetar utifrån Rättviksmodellen

 • Sjukvård och hälsa

  Vi vill konkurrensutsätta den offentliga vården och äldreboenden ! Det ska ske med kvalitetskontroll

 • Ekonomi och skatter

  Vi vill se till att kommunens skatteintäkter i första hand används till att stärka upp kärnverksamheterna

 • Trafik och infrastruktur

  Infrastrukturen är en förutsättning för att kommunen ska kunna utvecklas i positiv riktning

 • Skola och utbildning

  Vi vill ha en bra skolmiljö med engagerade lärare som vågar ställa krav på eleverna . Högskola på distans är önskvärt

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi ser en Allians med C , L , och KD som en naturlig framgång i kommunen

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det får visa sig i samband med att vi presenterar vår budget och när partiprogrammen blir offentliga

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Det finns ingen avvikande uppfattning i nuläget

Åmåls kommun ska återinföra en kulturnämnd
Svar:
Hoppat över frågan
Åmåls kommun ska tillsätta en landsbygdsutvecklare
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Hoppat över frågan
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilken av följande förslag i Åmåls kommun är viktigast?
 • Maten i Åmåls kommunala kök ska i högre grad vara närproducerad
 • Ha välplanerad industrimark tillgänglig för etablering
 • Stärk elevhälsan på skolorna