L
Liberalerna i Åmåls kommun

Vi står för individens fri- och rättigheter, utökad valfrihet, stark solidaritet, stark kommunal demokrati, värna om miljön och klimatfrågor på ett vetenskapligt sätt, satsa på kvalitativ primärvård och kvalitativ barn- och äldreomsorg, integration och en trygg kommun att bo och leva i.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

  Omorganisera Näringslivsenheten, anställ Näringslivsutvecklare som vet vad som krävs.

 • Jobb och sysselsättning

  Genom att utveckla Näringslivsenheten och använda sig av flera goda exempel på HUR man verkligen utvecklar näringsliv och företagande.

 • Sjukvård och hälsa

  En kvalitativt säkerställd primärvård i tätorten.

 • Ekonomi och skatter

  Kommunen står för stora utmaningar ekonomiskt de kommande åren, och behöver ett sunt ekonomiskt ansvarstagande, dvs nytt styre.

 • Bygga och bo

  En plan för snabbare framtagning av detaljplaner på färdiga tomter för både hus och ev företagsetableringar

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En stark Allians mellan Liberaler, Kristdemokrater, Moderater och Centerpartiet

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokrater, Miljöpartiet

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Landstingsfrågan som vi anser bör avskaffas. Invandringspolitiken bör vara tydligare och markera mer för individer som flytt.

Åmåls kommun ska återinföra en kulturnämnd
Svar:
Mycket bra förslag
Åmåls kommun ska tillsätta en landsbygdsutvecklare
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Hoppat över frågan
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Skola och utbildning
Vilken av följande förslag i Åmåls kommun är viktigast?
 • Ha välplanerad industrimark tillgänglig för etablering
 • Alla över 85 år ska ha rätt till äldreboende
 • Maten i Åmåls kommunala kök ska i högre grad vara närproducerad