C
Frida Nilsson - Fotograf: Therese Karlsson

Frida Nilsson

Centerpartiet (plats 8)
35 år, Lidköping

Presentera dig själv

35 årig två barns mamma från landet. Målinriktad entreprenör som gillar utmaningar.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU visar världen att demokrati, jämlikhet, marknadsekonomi och klimatsmart tillväxt är vägen framåt.EU skapar hållbara förutsättningar. Och jobba för gränsöverskridande utmaningar som att främja handel,stärka miljö-och klimatarbetet,minska överanvändning av antibiotika och hjälpa människor på flykt.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Annat område

  Produktions villkoren varierar i Eu och man konsumerar mat som inte alltid har producerats på ett bra sätt. Därför krävs jämnare konkurrensvillkor.

 • Miljö och klimat

  Ska vi nå målen för agenda 2030 måste vi arbeta tillsamands. Vi ska jobba för en grön och social omställning i hela unionen.

 • Mänskliga rättigheter

  EU ska stå upp för demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Dessa principer ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

12

Politisk bakgrund

Kommun politiker sedan 2010 och från årsskiftet kommunalråd och även även region politiker

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU ska fokusera på de gränsöverskridande utmaningarna, inte på frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan besluta om.

  Argument:EU ska fokusera på de gränsöverskridande utmaningarna, inte på frågor som…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Vi står inför stora klimatutmaningar. Därför krävs samarbete inom EU och med resten av världen för att lösa klimatfrågan och att vi sänker utsläppen, och når målen

  Argument:Vi står inför stora klimatutmaningar. Därför krävs samarbete inom EU och med…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Beslut blir bäst när de fattas nära människorna som berörs.

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Stödjer ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU, under förutsättning att varje enskilt medlemsland fortsatt har kvar sin beslutanderätt över sitt eget försvar.

  Argument:Stödjer ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU, under…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är mer relevant idag än på länge. Behovet av en stark gemenskap, byggt på samarbete, samförstånd och frihet, som tillsammans arbetar med de gränsöverskridande frågorna, är stort

  Argument:EU är mer relevant idag än på länge. Behovet av en stark gemenskap, byggt på…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt. Folkomröstningar på EU-nivå skulle riskera att andra länders befolkning helt kan köra över Sverige i vissa frågor.

  Argument:Det är viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och pressfrihet utan kännbara sanktioner. Grundläggande rättigheter ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

  Argument:Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utsläppen påverkar klimatet lika mycket oavsett var de sker. Därför måste alla länder ta ansvar för att minska utsläppen och uppnå gemensamma EU- mål. De ska drabbas av kännbara sanktioner annars.

  Argument:Utsläppen påverkar klimatet lika mycket oavsett var de sker. Därför måste alla…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument: EU ska inte ha beslutanderätt över länders skattepolitik. Däremot använda andra medel på EU-nivå för att kunna bedriva ett ambitiöst miljö- och klimatarbete.

  Argument: EU ska inte ha beslutanderätt över länders skattepolitik. Däremot använda…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sju av de tio vanligaste skräpet i strandnära miljöer och hav är engångsplaster som sugrör, plastbestick och snabbmatsbehållare. Vi måste fasa ut engångsartiklar i plast för att värna våra hav.

  Argument:Sju av de tio vanligaste skräpet i strandnära miljöer och hav är engångsplaster…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Inom EU måste vi hjälpa fattigare regioner att bli mer konkurrenskraftiga. Då kan människor lyftas ur fattigdom, vilket gynnar hela Europa.

  Argument:Inom EU måste vi hjälpa fattigare regioner att bli mer konkurrenskraftiga. Då…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla. Tyvärr har vi sett exempel där reglerna inte följts, vilket lett till ekonomisk instabilitet i Europa som drabbat europeiska medborgare.

  Argument:EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla. Tyvärr har vi…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte ska utestängas från andra EU-länders marknad. Det är dock viktigt att det inte går ut över strikta miljö- och hälsokrav.

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla EU-länder måste ta ett ansvar för att hjälpa människor som flyr undan förtryck och förföljelse. Detta ska gälla även kvotflyktingar.

  Argument:Alla EU-länder måste ta ett ansvar för att hjälpa människor som flyr undan…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är upp till regeringen att göra den bedömningen.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EU-länderna. Den behöver innehålla fler faktorer utöver storlek, exempelvis tidigare mottagande där Sverige tagit ett större ansvar.

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EU-länderna…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att värna asylrätten. Att skicka tillbaka alla människor som söker sig över Medelhavet skulle innebära att människor inte får tillgång till skydd de har förtjänat och ofta har rätt till

  Argument:Det är viktigt att värna asylrätten. Att skicka tillbaka alla människor som…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns stora risker med detta. Vi menar att ansvaret inte ligger hos nätplattformarna utan hos de användare som laddar upp otillåtet material.

  Argument:Det finns stora risker med detta. Vi menar att ansvaret inte ligger hos…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi värnar alla människors lika rätt och värde och menar att det är en självklarhet att samkönade par ska kunna ingå äktenskap i hela EU.

  Argument:Vi värnar alla människors lika rätt och värde och menar att det är en…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste målmedvetet föra arbetet för jämställdhet framåt, utan att för den skull ge EU rätt att bestämma över medlemsländernas jämställdhetspolitik

  Argument:Vi måste målmedvetet föra arbetet för jämställdhet framåt, utan att för den…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en gemensam asylpolitik som grundar sig på medmänsklighet och ordning och reda.

  Argument:För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den oroliga omvärlden gör att EU måste vara beredd att ta ett internationellt ansvar. Sådana insatser ska alltid hjälpa till med långsiktig utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

  Argument:Den oroliga omvärlden gör att EU måste vara beredd att ta ett internationellt…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det viktiga när man jobbar i andra EU-länder är att man får bra villkor, inte exakt vilken form de tar sig uttryck i.

  Argument:Det viktiga när man jobbar i andra EU-länder är att man får bra villkor, inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi måste stärka konkurrenskraften för jordbruket och fokusera mer på miljö- och klimatåtgärder. Då kan vi inte dra ner på resurserna.

  Argument:Vi måste stärka konkurrenskraften för jordbruket och fokusera mer på miljö- och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för exempelvis mer motståndskraftiga grödor. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen sker under noga kontrollerade former.

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi tror inte på kvotering som en väg framåt. Förändringen måste ske från grunden och bygga på attitydförändring.

  Argument:Vi tror inte på kvotering som en väg framåt. Förändringen måste ske från…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Besluten ska fattas så nära människorna som möjligt. Välfärdsfrågor bestämmer staterna bäst om själva.

  Argument:Besluten ska fattas så nära människorna som möjligt. Välfärdsfrågor bestämmer…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Mer av biståndet bör gå till de allra fattigaste länderna, det är där hjälpen gör störst nytta.

  Argument:Mer av biståndet bör gå till de allra fattigaste länderna, det är där hjälpen…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det ska finnas en nationellt beslutad rovdjursförvaltning. Där ska lokala och regionala hänsyn tas, inte minst till de människor som bor och verkar där.

  Argument:Det ska finnas en nationellt beslutad rovdjursförvaltning. Där ska lokala och…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Entreprenör inom Lantbruk och event

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Avicii

Film

Brave heart

Författare/bok

Astrid Lindgren

Sport

Fotboll

Hobby

Träna

Mat

Grillat

Dryck

Vatten