Fråga 29

Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

Användning av genetisk modifierade grödor (GMO) är reglerad och begränsad inom EU. Endast en GMO-gröda får idag odlas kommersiellt, en insektsresistent majs som odlas i södra Europa. Genetiskt odlade växter odlas i begränsade fältförsök i bl.a. Sverige, där varje odling ska ha särskilt tillstånd. Länder som så vill kan införa nationella förbud mot all kommersiell odling av GMO.

Visa vad partierna tycker
Mycket dåligt förslag
V
Vänsterpartiet

Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att GMO ska vara tillåtet inom EU helt utan reglering.

FI
Feministiskt Initiativ

EU ska säkra matsuveränitet och den biologiska mångfalden. Därför vill vi förbjuda användandet av genmodifierade organismer inom livsmedelsproduktion och att inga fler GMO-grödor godkänns inom EU.

Ganska dåligt förslag
MP
Miljöpartiet

GMO ska vara strängt kontrollerat och styras av försiktighetsprincipen. Varje land ska ha rätt att säga nej. EU ska inte kunna tvinga på människor eller länder mat eller odlingar som de inte vill ha.

SD
Sverigedemokraterna

EU:s tillståndsprocess är, som sig bör, rigorös och när en produkt har godkänts bör inre marknadens principer gälla. Det vill säga produkten ska kunna säljas och användas i alla medlemsländer.

Ganska bra förslag
S
Socialdemokraterna

Varje tillstånd måste noga prövas och kontrolleras

C
Centerpartiet

GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för exempelvis mer motståndskraftiga grödor. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen sker under noga kontrollerade former.

L
Liberalerna

Jordbruksproduktionen måste effektiviseras för att kunna försörja en kraftigt växande befolkning globalt. Bioteknik (GMO) kan bidra till bättre skördar och näringsinnehåll.

KD
Kristdemokraterna

GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men också vissa risker. Kristdemokraterna vill tillämpa försiktighetsprincipen och bara tillåta enskilda grödor som genomgått omfattande analys av expertmyndigheter.

Mycket bra förslag
M
Moderaterna

GMO-grödor kan innebära både bättre näringsvärde och vara miljö- och klimatsmarta genom att de är mer motståndskraftiga mot torka och angrepp. Kraven på livsmedelssäkerhet ska alltid vara höga.

Laddar...

Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

Användning av genetisk modifierade grödor (GMO) är reglerad och begränsad inom EU. Endast en GMO-gröda får idag odlas kommersiellt, en insektsresistent majs som odlas i södra Europa. Genetiskt odlade växter odlas i begränsade fältförsök i bl.a. Sverige, där varje odling ska ha särskilt tillstånd. Länder som så vill kan införa nationella förbud mot all kommersiell odling av GMO.

Användning av genetisk modifierade grödor (GMO) är reglerad och begränsad inom EU. Endast en GMO-gröda får idag odlas…

Visa vad partierna tycker
Mycket dåligt förslag
V
Vänsterpartiet

Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att GMO ska vara tillåtet inom EU helt utan reglering.

FI
Feministiskt Initiativ

EU ska säkra matsuveränitet och den biologiska mångfalden. Därför vill vi förbjuda användandet av genmodifierade organismer inom livsmedelsproduktion och att inga fler GMO-grödor godkänns inom EU.

Ganska dåligt förslag
MP
Miljöpartiet

GMO ska vara strängt kontrollerat och styras av försiktighetsprincipen. Varje land ska ha rätt att säga nej. EU ska inte kunna tvinga på människor eller länder mat eller odlingar som de inte vill ha.

SD
Sverigedemokraterna

EU:s tillståndsprocess är, som sig bör, rigorös och när en produkt har godkänts bör inre marknadens principer gälla. Det vill säga produkten ska kunna säljas och användas i alla medlemsländer.

Ganska bra förslag
S
Socialdemokraterna

Varje tillstånd måste noga prövas och kontrolleras

C
Centerpartiet

GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för exempelvis mer motståndskraftiga grödor. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen sker under noga kontrollerade former.

L
Liberalerna

Jordbruksproduktionen måste effektiviseras för att kunna försörja en kraftigt växande befolkning globalt. Bioteknik (GMO) kan bidra till bättre skördar och näringsinnehåll.

KD
Kristdemokraterna

GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men också vissa risker. Kristdemokraterna vill tillämpa försiktighetsprincipen och bara tillåta enskilda grödor som genomgått omfattande analys av expertmyndigheter.

Mycket bra förslag
M
Moderaterna

GMO-grödor kan innebära både bättre näringsvärde och vara miljö- och klimatsmarta genom att de är mer motståndskraftiga mot torka och angrepp. Kraven på livsmedelssäkerhet ska alltid vara höga.

Laddar...